PREFERRD TRADING PLATFORM FOR ELECTRONIC COMPONENTS

電子元器件首選交易平臺

我們將不斷超越自我,一如既往地為客戶創造價值,努力以更加優質的產品和服務贏得客戶的長久信任!

大功率TVS管

Part Number(Uni)Part Number (Bi)Vrwm (V)Vbr.min(V)Vbr.max(V)It(mA)Vc(V)Ipp(A)Ir(μA)Package
SMAJ11ASMAJ11CA1112.213.5118.2221SMA
SMBJ12ASMBJ12CA1213.314.7119.930.21SMB
SMBJ13ASMBJ13CA1314.415.9121.5281SMB
SMBJ14ASMBJ14CA1415.617.2123.225.91SMB
SMBJ15ASMBJ15CA1516.718.5124.424.61SMB
SMBJ16ASMBJ16CA1617.819.712623.11SMB
SMBJ17ASMBJ17CA1718.920.9127.621.81SMB
SMBJ18ASMBJ18CA182022.1129.220.61SMB
SMBJ20ASMBJ20CA2022.224.5132.418.61SMB
SMBJ22ASMBJ22CA2224.426.9135.516.91SMB
SMBJ24ASMBJ24CA2426.729.5138.915.51SMB
SMCJ26ASMCJ26CA2628.931.9142.135.71SMC
SMCJ28ASMCJ28CA2831.134.4145.433.11SMC
SMCJ30ASMCJ30CA3033.336.8148.4311SMC
SMCJ33ASMCJ33CA3336.740.6153.328.21SMC
SMCJ36ASMCJ36CA364044.2158.125.91SMC
SMCJ40ASMCJ40CA4044.449.1164.523.31SMC
SMCJ43ASMCJ43CA4347.852.8169.421.71SMC
SMCJ45ASMCJ45CA455055.3172.720.61SMC
SMCJ48ASMCJ48CA4853.358.9177.419.41SMC
SMCJ51ASMCJ51CA5156.762.7182.418.21SMC
SMCJ54ASMCJ54CA546066.3187.117.31SMC
SMCJ58ASMCJ58CA5864.471.2193.616.11SMC
SMDJ60ASMDJ60CA6066.773.7196.8312SMD
SMDJ64ASMDJ64CA6471.178.6110329.12SMD
SMDJ70ASMDJ70CA7077.886111326.52SMD
SMDJ75ASMDJ75CA7583.392.1112124.82SMD
SMDJ78ASMDJ78CA7886.795.8112623.82SMD
SMDJ85ASMDJ85CA8594.4104113721.92SMD
SMDJ90ASMDJ90CA90100111114620.52SMD
SMDJ100ASMDJ100CA100111123116218.52SMD
SMDJ110ASMDJ110CA110122135117716.92SMD
SMDJ120ASMDJ120CA120133147119315.52SMD
SMDJ130ASMDJ130CA130144159120914.42SMD
SMDJ150ASMDJ150CA150167185124312.32SMD

大功率TVS管

Part Number(Uni)Vrwm (V)Vbr.min(V)Vbr.max(V)It(mA)Vc(V)Ipp(A)Ir(μA)Package
PTVSHC1DF5VU56.47109.221.7200SOD-123FL
PTVSHC1DF6VU66.77.41010.319.4100SOD-123FL
PTVSHC1DF6V5U6.57.281011.217.975SOD-123FL
PTVSHC1DF7VU77.88.6101216.750SOD-123FL
PTVSHC1DF7V5U7.58.39.2112.915.550SOD-123FL
PTVSHC1DF8VU88.99.8113.614.725SOD-123FL
PTVSHC1DF8V5U8.59.410.4114.413.910SOD-123FL
PTVSHC1DF9VU91011.1115.4135SOD-123FL
PTVSHC1DF10VU1011.112.311711.82.5SOD-123FL
PTVSHC1DF11VU1112.213.5118.2112.5SOD-123FL
PTVSHC1DF12VU1213.314.7119.910.12.5SOD-123FL
PTVSHC1DF13VU1314.415.9121.59.31SOD-123FL
PTVSHC1DF14VU1415.617.2123.28.61SOD-123FL
PTVSHC1DF15VU1516.718.5124.48.21SOD-123FL
PTVSHC1DF16VU1617.819.71267.71SOD-123FL
PTVSHC1DF17VU1718.920.9127.67.21SOD-123FL
PTVSHC1DF18VU182022.1129.26.81SOD-123FL
PTVSHC1DF20VU2022.224.5132.46.21SOD-123FL
PTVSHC1DF22VU2224.426.9135.55.61SOD-123FL
PTVSHC1DF24VU2426.729.5138.95.11SOD-123FL
PTVSHC1DF26VU2628.931.9142.14.81SOD-123FL
PTVSHC1DF28VU2831.134.4145.44.41SOD-123FL
PTVSHC1DF30VU3033.336.8148.44.11SOD-123FL
PTVSHC1DF33VU3336.740.6153.33.81SOD-123FL
PTVSHC1DF36VU364044.2158.13.41SOD-123FL
PTVSHC1DF40VU4044.449.1164.53.11SOD-123FL
PTVSHC1DF43VU4347.852.8169.42.91SOD-123FL
PTVSHC1DF45VU455055.3172.72.81SOD-123FL


高電容ESD防護TVS管

Part NumberVRWM(V)IR(uA)VBR(V)C(pF)PPK(W)Package
PESDHC2FD4V5B4.514.7~670300DFN-1006-2L
PESDHC2FD4V5BH4.514.7~680500DFN-1006-2L
PESDHC2FD5VU516~7.265180DFN-1006-2L
PESDHC2FD7VU718.1~9.073230DFN-1006-2L
PESDHC2FD12VU12113.5~1546180DFN-1006-2L
PESDHC2EN7VU718.0~9.0150400DFN-1610-2L
PESDHC2EN12VU12113.5~15100500DFN-1610-2L
PESDHC5D3V3U3.315.0~6.5230250SOD-523
PESDHC5D7VU718.0~9.0150400SOD-523
PESDHC3D3V3U3.315.0~6.5280280SOD-323
PESDHC3D7VU718.0~9.0150450SOD-323
PESDHC3D12VU12113.5~15100500SOD-323
PTVSHC3D4V5U4.3515~76501200SOD-323
PTVSHC3D4V5B4.514.6~5.52602400SOD-323
PTVSHC3D5VU516~83101300SOD-323
PTVSHC3D7VU717.5~9.55001100SOD-323
PTVSHC3D12VU12113.5~152951300SOD-323
PTVSHC3D15VU15116~192851700SOD-323
PTVSHC3D18VU18120~232501200SOD-323
PTVSHC3N4V5B4.514.6~66007000DFN2*2-3L
PTVSHC3N7VU718~1017007500DFN2*2-3L
PTVSHC3N12VU12113.5~15.510006500DFN2*2-3L
PTVSHC3N15VU15116~1910004800DFN2*2-3L
PTVSHC1DF7VU717.2~88102200SOD-123FL
PTVSHC1DF7VB717.2~84802200SOD-123FL
PTVSHC1DF8VB818.5~9.43302000SOD-123FL
PTVSHC1DF12VU12112.5~14.55502200SOD-123FL
PTVSHC1DF12VB12112.5~14.53503200SOD-123FL
PTVSHC1DF15VB15117.5~202302200SOD-123FL
PTVSHC1DF24VB24125~28.61552000SOD-123FL

常規電容ESD防護TVS管

Part NumberVRWM(V)IR(uA)VBR(V)C(pF)PPK(W)Package
PESDNC2XD3V3U3.314.5~5.53960DFN-0603-2L
PESDNC2XD5VU516.2~829.575DFN-0603-2L
PESDNC2XD12VU12113.8~15.815.570DFN-0603-2L
PESDNC2XD5VB515.6~7.81050DFN-0603-2L
PESDNC2FD3V3U3.315.0~6.035100DFN-1006-2L
PESDNC2FD3V3B3.315.0~7.015100DFN-1006-2L
PESDNC2FD4V2B4.514.7~670300DFN-1006-2L
PESDNC2FD5VU516.2~7.130100DFN-1006-2L
PESDNC2FD5VBS515.6~7.81280DFN-1006-2L
PESDNC2FD5VB515.6~7.815100DFN-1006-2L
PESDNC2FD5VBH515.5~7.635100DFN-1006-2L
PESDNC2FD7VU717.5~8.530100DFN-1006-2L
PESDNC2FD7VB717.5~8.530100DFN-1006-2L
PESDNC2FD8VB819~131380DFN-1006-2L
PESDNC2FD12VU12113.5~14.525100DFN-1006-2L
PESDNC2FD12VB12114-16890DFN-1006-2L
PESDNC2FD12VBH12115-1725600DFN-1006-2L
PESDNC3FD5VB515.6~7.020100DFN-1006-3L
PESDNC9D3V3U3.314.0~6.035100SOD-923
PESDNC9D3V3B3.314.0~7.0880SOD-923
PESDNC9D5VU516.0~7.230100SOD-923
PESDNC9D5VB515.6~7.81280SOD-923
PESDNC9D7VU717.5~8.530100SOD-923
PESDNC9D7VB717.5~8.530100SOD-923
PESDNC9D8VB819.0~13.01580SOD-923
PESDNC9D12VU12113.5~14.525100SOD-923
PESDNC9D12VB12113.5~14.525100SOD-923

低電容ESD防護TVS管

Part NumberVRWM(V)IR(uA)VBR(V)C(pF)PPK(W)Package
PESDWC2XD5VB515.6~7.8380DFN-0603-2L
PESDLC2FD3VU3.315.0~6.02100DFN-1006-2L
PESDLC2FD3VB3.315.0~6.02100DFN-1006-2L
PESDLC2FD5VU515.6~7.82100DFN-1006-2L
PESDLC2FD5VB515.6~7.82100DFN-1006-2L
PESDSC2FD5VB515.6~7.85100DFN-1006-2L
PESDLC9D3V3U3.315.0~6.03100SOD-923
PESDLC9D3V3B3.315.0~6.03100SOD-923
PESDLC9D5VU515.6~7.83100SOD-923
PESDLC9D5VB515.6~7.83100SOD-923
PESDWC9D5VB515.6~7.82100SOD-923


超低電容ESD防護TVS管

Part NumberVRWM(V)IR(uA)VBR(V)C(pF)PPK(W)Package
PESDUC2FD3V3U3.315.0-6.00.5100DFN-1006-2L
PESDUC2FD3V3B3.315.0-6.00.5100DFN-1006-2L
PESDUC2FD5VU515.4~8.50.5100DFN-1006-2L
PESDUC2FD5VB515.6~8.50.3100DFN-1006-2L
PESDUC2FD18VB18119~240.5120DFN-1006-2L
PESDUC3FD5VU515.4~8.50.975DFN-1006-3L
PESDALC10N5VU516~80.5100DFN-2510-10L
PESDALC10FN5VU516~80.5100DFN-3020-10L
PESDUC9D3V3B3.315.0-6.00.5100SOD-923
PESDUC9D5VU515.4~8.50.5100SOD-923
PESDUC9D5VB515.6~8.50.3100SOD-923
PESDUC5D22VB22123~270.5180SOD-523