PREFERRD TRADING PLATFORM FOR ELECTRONIC COMPONENTS

電子元器件首選交易平臺

我們將不斷超越自我,一如既往地為客戶創造價值,努力以更加優質的產品和服務贏得客戶的長久信任!

低壓MOS管

Part No.Configur ationVds(V)Vgs(±V)ID(A)Rds(on) / Ω max 10VRds(on) / Ω max 4.5VRds(on) / Ω max 2.5VVgs(th)(V) minVgs(th)(V) typVgs(th)(V) maxPackage
PNM3FD201E0Single-N20120.30.50.70.50.81.1DFN1006-3L
PNM723T201E0Single-N20120.30.50.70.50.81.1SOT723
PNMVT20V03ESingle-N20120.30.50.70.50.81.1SOT723
PNM523T201E0Single-N20120.30.50.70.50.81.1SOT523
PNMET20V03ESingle-N20120.30.50.70.50.81.1SOT523
PNMET20V06ESingle-N2080.60.350.550.50.70.85SOT523
PNMUT20V06Single-N2080.60.350.550.50.70.85SOT323
PNM8PN30V50Single-N3020506.6m9.5m1.51.82.5PDFN3*3
PNM8N30V60Single-N3020603.9m4.9m11.53PDFN5*6
PNM3FD703E0-2Single-N40200.187.50.51.11.5DFN1006-3L
PNM723T703E0-2Single-N40200.187.50.51.11.5SOT723
PNM523T703E0-2Single-N40200.1823.50.51.11.5SOT523
PDNM6ET20V05Dual-N2080.5450m600m0.650.81.5SOT563
PDNM6UT20V05Dual-N2080.5450m600m0.650.81.5SOT363
PDNM6N20V7EDual-N2010720m25m0.450.70.95DFN2*3-6L
PDNM6N20V10EDual-N20109.59.5m11m0.450.70.95DFN2*3-6L
PPM3FD201E0Single-P-20-10-0.311.5-0.5-0.8-1.1DFN1006-3L
PPM6N12V10Single-P-12-8-1016m21m-0.4-0.7-1DFN2*2
PPM723T201E0Single-P-20-10-0.311.5-0.5-0.8-1.1SOT723
PPM523T201E0Single-P-20-10-0.311.5-0.5-0.8-1.1SOT523
PPMET20V08Single-P-20-8-0.80.851.2-0.35-0.8-1SOT523
PPM6N20V10Single-P-20-12-1017m25m-0.5-0.9-1.5DFN2*2
PPM8PN30V12Single-P-30-25-1218m30m-1.5-2-2.5PDFN3*3
PDPM6N20V3Dual-P-20-12-30.110.14-0.4-0.7-1DFN2*2
PPMS6N20V3P+SBD-20
    20
-8
    -
-2.8
    1
-0.11
    -
0.15
    -
-0.45
    -
-0.7
    -
-0.9
    -
DFN2*2
PPMS8N20V3P+SBD-20
    20
-8
    -
-2.8
    1
-0.11
    -
0.15
    -
-0.45
    -
-0.7
    -
-0.9
    -
DFN3*2
PDM6UT20V08EN+P20
    -20
8
    -8
0.6
    -0.8
0.5
    1.2
0.7
    1.5
0.5
    -0.5
0.7
    -0.8
1.1
    -1.1
SOT-363
PDM6T20V3N+P20
    -20
8
    -8
3
    -2.8
60m
    0.11
115m
    0.15
0.6
    -0.45
0.8
    -0.7
1.2
    -0.9
SOT23-6